Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Mājas aprūpe

SIA „Tukuma slimnīca” atgādina, ka pacientam ir iespējama profesionāli medicīnisko aprūpes pakalpojumu saņemšana pie pacienta mājās!

 

 

Pakalpojums tiek sniegts – Smārds, Degoles, Džūkstes, Jaunsātu, Lestenes, Pūres, Sēmes, Slampes, Tumes, Zentenes, Lapmežciema, Jaunpils, Popes pagastos.  Tukuma, Jaunpils, Kandavas, Engures novados.

 

Medicīniskā aprūpe mājās ir sertificētu medicīnas māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegts profesionāls veselības aprūpes pakalpojums, kuru sniedz pacientiem dzīves vietā viņu saslimšanas, traumu vai funkcionālās nespējas gadījumos.

(22.12.2008. MK noteikumi Nr.1111.)

 

Medicīnisko aprūpi mājās nodrošina

reģistrētas medicīnas māsas un sertificētas medicīnas māsas ar 3 gadu praktisku darba pieredzi, kuras atbilstoši kompetencei:

·         plāno pacienta aprūpi;

·         veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas – injekcijas, infūzijas, pārsiešanas, asins analīžu paraugu noņemšanu, perorālo med ikamentu sadalījumu;

·         izglīto un apmāca pacientu un viņa ģimenes locekļus aprūpes pasākumu veikšanā;

·         sadarbojas ar pacienta ģimenes ārstu;

·         dokumentē aprūpes procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību ārstniecības iestādē.

Medicīnisko aprūpi mājās sniedz,

ja pacientam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga) ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

 

Medicīnisko aprūpi mājās var saņemt,

ja ir ģimenes ārsta nosūtījums (MK Nr.265, 94.pielikums - veidlapa “Nosūtījums veselības aprūpei mājās”) vai stacionārās ārstniecības iestādes izraksts (pēc izrakstīšanās no slimnīcas), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā tas jānodrošina.

Aprūpe ir bezmaksas, valsts apmaksāta.

 

Iespējamie pakalpojumi:

·   vēnas punkcija medikamentu ievadīšanai,

·   vēnas punkcija infūzijas nodrošinājumam,

·   muskulāra injekcija,

·   brūces aprūpe – pārsiešana,

·   perorālo medikamentu menedžments,

·   ietverot pacienta izglītošanu medikamentu lietošanā (cukura diabēta slimnieks, utml.),

·   pacienta, likumīgā pārstāvja, tuvinieku

·   izglītošana aprūpes jautājumos,

·   asins analīžu paraugu noņemšana (vakutaineri, adatas atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim),

·   klīniski diagnostiskie laboratorijas izmeklējumi atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim.

 

 

Rehabilitācijas un sociālā atbalsta nodaļas informatīvais tālrunis 63180080 

 

 

Mājas aprūpe Inese Sakniņa, Vineta Ivanova - 63107260