Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums

Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums VL-45-12.pdf

 

 

Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma aizpildīšana
 
Laboratorisko izmeklējuma pieprasījumā jānorāda informācija pacienta pareizai un maksātāja pietiekošai identifikācijai.
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījumā jānorāda:
1.      Pacienta vārds, uzvārds, personas koda pirmā puse, dzimums, klīniskās diagnozes kods un izmeklēšanas iemesls;
2.      Ārsta nosūtītāja vārds, uzvārds, personas kods un ārstniecības iestādes kods;
3.      Parauga ņemšanas datums, ņemšanas laiks un parauga ņēmējs;
4.      Apmaksas veids sadarbībai ar laboratoriju:

                      NVD (Nacionālās veselības dienests),

                     • maksas,

                     apdrošināšana (norādot kompāniju, polises programmu, Nr. un derīguma termiņu);

5.      Pasūtītāja pieprasītie izmeklējumi un analīžu skaits;

      6.      Pārskata saņēmēju norāda tad, ja ārsts nosūtītājs nodod tiesības izmeklējuma pārskatu saņemt citai personai vai pacientam.

      7.   Nosūtījuma derīguma termiņš.