Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Par mums

 

 

SIA"Tukuma slimnīca" klīniski- diagnostiskā laboratorija ir akreditēta un kompetenta veikt izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām. "Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības."


            Akreditācijas periods 2016. gads 15. janvāris līdz 2021. gads 19. aprīlis.


            Akreditācijas sfēra : no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, koaguloģiska, imūnhematoloģiska, imūnķīmiska, klīniski bioķīmiska izmeklēšana.


            Laboratorijas akreditācija apliecina savu neatkarību, profesionalitāti un prasmi veikt laboratoriskos izmeklējumus atbilstoši starptautisko standartu, ārējo normatīvo aktu un procedūrās noteiktajām prasībām.Laboratorijas pakalpojumi ir droši, uzticami un tiek nepārtraukti pilnveidoti.


            Izpildot standarta prasības sniegtie pakalpojumi atbilst kvalitatīvas veselības aprūpei, pakalpojumi tiek modernizēti, personāls ir kompetents.

 

 

 

SIA "Tukuma slimnīca" laboratorija ir apgādāta ar jaunākajām tehnoloģijām. Visi procesi laboratorijā ir automatizēti, kas nodrošina izmeklējuma rezultātu precizitāti un izsekojamību.

 

Laboratorijā strādā augsti kvalificēts un sertificēts personāls ar lielu pieredzi un augstu atbildības sajūtu. Laboratorijas personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visu ar pacientu un izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.

 

Laboratorijas speciālisti regulāri papildina zināšanas, apmeklējot dažādus seminārus un kongresus Latvijā un ārzemēs.

 

Klientu drošībai tiek lietotas vienreiz lietojamās sistēmas asins noņemšanai, kas sniedz pilnīgu drošību pacientam, medicīnas personālam, lai novērstu inficēšanās risku un tās ir draudzīgas apkārtējai videi.

 

 

 

 

Darbinieki

 

Nodaļas vadītāja - biomedicīnas laborants, medicīnas fizikas maģistrs - E. Ezera

 

 

Laboratorijas ārsts

 

N. Vīksne

Biomedicīnas laborants

D. Freiberga

 

A. Krūzmane

 

S. Andersone

 

D. Pūciņa

 

 

 

Medicīnas reģistrators

S.Everte

 

 

 

Sanitāre

E.Vinslava