Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Sociālā atbalsta kabinets

Visa veida tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma kabinets:

 

Plāno un nodrošina racionālu un efektīvu darbību, sniedz informāciju klientiem sociālo jautājumu risināšanā klientam.
Plāno tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu;
Apseko klientus Tukuma slimnīcas nodaļās un sadarbojās ar pašvaldību, sociālajiem dienestiem un ja nepieciešams ar citām institūcijām, lai risinātu klientu problēmas.
 
 
Sociālais rehabilizētājs Laima Zaķe
 
Mob. tel. 29628398
 
 
 

Maksas pakalpojumi sociālā atbalsta kabinetā