Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Nodaļas


Uzņemšanas nodaļa
Tel. +371 63123080


Bērnu nodaļa
Tel. +371 63124545


Terapijas nodaļa
Tel. +371 63122587


Neiroloģijas nodaļa
Tel. +371 63125899

Ginekoloģijas nodaļa
Tel. +371 63125451

Ķirurģijas nodaļa

Tel. +37163125451

Traumatoloģijas un neiroloģijas nodaļa
Tel. +371 63125899

 
Intensīvās terapijas nodaļa
Tel. +371 63125528


Sociālā atbalsta nodaļa
Tel. +371 63180080


Patoloģiskās anatomijas nodaļa
Tel. +371 63180229