Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Nomas izsole


 

 

18.01.2011  - Nomas tiesību piešķiršanas Nolikums