Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Amatalgas

 

Informācija par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca" amatpersonu un darbinieku darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
(bruto, EUR)
 
 
 

                                                                                      Ārstniecības personu amatalgu klasifikācija 2017.gadam

 

pielikums excel fails