Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

SIA "Tukuma slimnīca" 

 

SIA "Tukuma slimncīca" ir neatliekamāspalīdzības daudzprofilu lokālā slimnīca ar 100 gultām. apkalpes zonā ir 50 000 iedzīvotāju.


Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: 
tukuma.slimnica@apollo.lv